[Therion-cs] Prevzdušnenie zeminy v Therione

Martin Sluka martinsluka na mac.com
Úterý Květen 30 11:05:22 CEST 2017


> 30. 5. 2017 v 10:45, Matej Ševčík via Therion-cs <therion-cs na speleo.sk>:
> 
> Áno Martin pomohlo, ďakujem
> Paľo menil som čo som vedel, aj som to skúšal cez AUT, UIS príkazy, aj ten symbol-assign som mal vypnutý, ale nejak sa to nechcelo meniť, neviem kde je chyba, každopádne keď som to definoval ako "u" a zadal tam Martinové údaje tak to funguje fajn, takže asi to urobím takto. Každopádne ak môžem ešte.

To by si musel prekompilovať Therion. Ale od toho sú uživateľské značky, aby sa nesiahalo do zdrojového kódu.

> Neviem ako potom určiť farbu - keď si nakreslím "area u:bahno" tak neviem definovať farbu. Cez "symbol-color area u:bahno 50" to nejak nefunguje ani keď zadám [50 50 50]. 
> Treba farbu definovať niekde v "beginpattern(pattern_bahno);", alebo "def a_u_bahno(expr Path) =" alebo ako?

To by som musel skúmať je na to niečo ako „withcolor“

> A ešte mám 2 otázky ak môžem
> Ako funguje kreslenie priečnych rezov? Je niekde na to nejaký návod? Treba tam zadať nejak mierku, alebo ako? Lebo keď dám samostatný scrap a začnem kresliť tak, buď mi ten rez vykreslí nesúmerne veľký alebo nesúmerne malý a okrem toho ich "porozhadzuje" kade tade po mape.

Každý skrap musí byť nakalibrovaný (georeferencovaný) buď pomocou aspoň dvoch bodov, alebo mierky (scale) pod definíciou skrapu. Objaví sa červená šípka, na prvé kliknutie ti dá východzí bod a na druhé kliknutie koncový, potom zadáš do druhých dvoch políčok relatívne hodnoty súradnice koncového bodu v metroch. Priradíš vzdialenosti v pixeloch podkladu skutočnej vzdialenosti.

Priečny profil sa definuje vo východzom skrape (ku ktorému patrí):
1. pomocou „line section“ - viď wiki.
2. bodom „point section“ kde sa uvedie meno skrapu s profilom, prípadne ktorý roh obálky profilu má byť na tom bode, štandartne je to stred.

> Keď mám v xvi. súbore nejaké údaje a potrebujem ich pretočiť na druhú stranu (zrkadlovo) dá sa to? 
> Pretože mám taký problém, kreslím mapu jaskyne nad ktorou je závrt, závrt mám po povrchu zameraný, zanesený do xvi. súboru, ale jeho vykreslenie prebehlo v therione na opačnú (ľavu) stranu ako som chcel (ja som chcel aby to vykreslilo vpravo) - viď priložený obrázok. Dá sa to bez toho aby som musel meniť základný azimut v údajoch?

Na to je príkaz „extent“ v centerline, v tvojom prípade má byť na začiatku "extend left“ (štandartne je tam automaticky "extend right“, a pred tou zámerou, čo už má ísť doprava, tak „extend right“. Viď Thbook posledná kapitola.

m.


More information about the Therion-cs mailing list