[Therion-cs] Otázky na Therion

Matej Ševčík matsevcik na gmail.com
Úterý Květen 5 10:08:49 CEST 2015


Ahojte
Moje meno je Matej Ševčík, som člen Speleo Bratislava.
Potreboval by som prosím vás poradiť a zodpovedať pár otázok ohľadom práce
v Therione. S Therionom som sa naučil pracovať minulý rok na kurze v Lipt.
Mikuláši a niečo málo mi radí P. Herich (za čo mu touto cestou ešte raz
ďakujem), takže moje zručnosti sú mierne pokročilé, preto sa prosím
nečudujte ak tie otázky budú možno trochu zvláštne, ale neviem ešte
dokonale čo všetko je možné a nemožné v Therione :)


*A) Zamerali, legenda, kompasová šípka, mierka:*
1. Pri vykreslení mapy mi všetko (kto meral, legendu, kompasovú šíku a
mierku) dá prirodzene do pravého dolného rohu, viem, že existuje príkaz "
*map-header*", ktorá mi toto všetko presunie tam kde si zadám parametre,
ale *dá sa presunúť len šípka a mierka, prip. legenda samostatne mimo
pravého dolného rohu?*

2. V kolonke "zamerali" na vykreslenej mape mi to bežne vypíše mená a
dátumy všetky spolu (viď. príloha* "01Zamerali"*), lenže ja by som chcel
aby mi to vypísalo formou:

Zamerali: P. Magdolen, P. Čarný 20.09.1987
          P. Magdolen, P. Ševčík, M. Ševčík 01.03.2015
Ide to nejak?

3. Dá sa doplniť do popisu *vlastná poznámka*? Existuje na to nejaký príkaz?

4. Dá sa *v legende premenovať už existujúca značka*, príklad: značku
previs premenovať na komín? Resp. sú vôbec povolené takéto úpravy?

5. V mape mi vykresľuje meračský bod ako krížik a v legende píše "meračský
bod (nestabilizovaný)" (viď príloha* "02Meračský_bod*"). *Dá sa z neho
urobiť krúžok a aby mi v legende nepísalo "meračský bod (nestabilizovaný)",
ale len "meračský bod"* tak ako to majú v mapách publikovaných v spravodaji
SSS napr. P. Herich, alebo S. Mudrák a M. Budaj?

6. Ako *odstránim z* môjho* názvu mapy *v už vykreslenej mape *bodky v mene
mapy a doplním interpunkciu* (viď. príloha "*03Názov*").
Therionovský súbor mám v počítači uložený ako "
*Jazveci_hrad_a_Viktoria.th".* Jaskyne sa originál volajú Jazvečí hrad a
Viktória


*B) Kreslenie mapy:*
1. *Ako mi vykreslí v mape priepasť*, tak ako ju ma vykreslenú M. Budaj &
S. Mudrák v mape "Nad východnou chodbou" (viď. príloha "*04Priepasť*"),
pretože mne ju vždy automaticky vykreslí podobne ako značku "stupeň".

2. V mape som použil značku "vstupná priepasť", lenže mám s ňou menší
problém. Keď použijem príkazy "*colour map-fg [80 80 80]*" a "*colour
map-bg [70 90 70]*" tak *vstupná priepasť má farbu pozadia*, hoci by mala
mať farbu popredia jaskyne (viď príloha "*05Vstupná_priepasť*"). * Ide to
nejak napraviť/obísť*?

3. *Ako vykresliť rôznu farbu vodnej hladiny*, tak ako to má Zdenko
Hochmuth vo svojej knižke "Atlas jaskyne Skalistý potok" (viď. príloha "
*06Vodná_hladina*")?

4. *Ako vyfarbiť jednotlivé jaskyne rôznou farbou*, tak ako to má P. Herich
v mape "Demänovské jaskyne" tu: http://www.speleodd.sk/mapy/DEM_DOLINA.jpg

5. *Ako vyfarbiť jednotlivé úrovne/dómy/chodby jaskyne rôznou farbou*, tak
ako to má P. Herich v mape "Vstupné časti chrámu slobody" tu:
http://www.speleodd.sk/mapy/Mapy%20DJS/podorys.jpg

6. *Ako nakreslím/vložím do mapy znak omega "vchod jaskyne"*, viď. tu
http://therion.speleo.sk/wiki/lib/exe/fetch.php/therion_symbols_20130407_.pdf
znak "point flag: entrance" (5. zhora)

7. *Naučí ma prosím vás niekto pracovať a používať pri kreslení funkciu
"plocha"* (aspoň v rýchlosti)? Neviem ju vôbec použiť a potreboval by som.
Hlavne ako ju nakresliť, lebo zatiaľ plochu kreslím len tým, že ju pripnem
na stenu, tam mi častokrát zblbne a vykreslí plochu aj za miestom kde už
nemá byť.


*C) Iné:*
1. Akým spôsobom Therion meria hĺbku, alebo v čom robím ja chybu?
Pri meraní hĺbky jaskyne X na papiery/v exceli/výšok z topografickej mapy,
vyšla jej hĺbka 103m, ale po nahodení údajov z merania do Th vyšla jej
hĺbka 106.
Druhý príklad: pri meraní sifónu hĺbky jaskyne Y pomocou hĺbkomera
potápačom vyšla jej hĺbka 10m, ale po nahodení údajov do Th vyšla jej hĺbka
12m, prečo?
Vie mi to niekto prosím ozrejmiť/vysvetliť?

2. Prečo sa mi *nedá* prosím vás e*xportovať 3Dmodel, ani mapu do súboru
.kml* (pre Google Earth) keď robím všetko podľa návodu tu:
http://therion.speleo.sk/wiki/doku.php/outputs? Súbory dxf. a svg. mi idú
exportovať v poriadku.

3. Dá sa nejakým spôsobom vložiť 2 a viac jaskýň do jednej mapy/3D modelu
bez použitia vonkajšieho polygóna, ako tu:
http://www.speleodd.sk/mapy/Jpfp.jpg? A ak nie ako vykreslím vonkajší
polygón v Th do mapy tak aby mi ho nezapočítavalo do prevýšenia a dĺžky?Viem, že otázok je veľa, dúfam, ale že sú aspoň zrozumiteľné a je
vystihnutá podstata problému v nich. Budem rád ak mi niekto zodpovie na
moje otázky a posunie ma tak v zručnosti práce s Therionom o kus dopredu.
Vopred veľmi pekne ďakujem.
Dúfam, že som označený autori na mňa nenahnevajú, že som čerpál inšpiráciu
z ich máp.

S pozdravom

Matej Ševčík
Speleo Bratislava
tel. č.: 0903 504 013
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://mailman.speleo.sk/pipermail/therion-cs/attachments/20150505/e41067de/attachment.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 01Zamerali.jpg
Type: image/jpeg
Size: 53081 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://mailman.speleo.sk/pipermail/therion-cs/attachments/20150505/e41067de/attachment.jpg>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 02Meračský_bod.jpg
Type: image/jpeg
Size: 80224 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://mailman.speleo.sk/pipermail/therion-cs/attachments/20150505/e41067de/attachment-0001.jpg>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 03Názov.jpg
Type: image/jpeg
Size: 44210 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://mailman.speleo.sk/pipermail/therion-cs/attachments/20150505/e41067de/attachment-0002.jpg>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 04Priepasť.jpg
Type: image/jpeg
Size: 226936 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://mailman.speleo.sk/pipermail/therion-cs/attachments/20150505/e41067de/attachment-0003.jpg>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 05Vstupná_priepast.jpg
Type: image/jpeg
Size: 162282 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://mailman.speleo.sk/pipermail/therion-cs/attachments/20150505/e41067de/attachment-0004.jpg>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 06Vodná_hladina.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1427111 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://mailman.speleo.sk/pipermail/therion-cs/attachments/20150505/e41067de/attachment-0005.jpg>


More information about the Therion-cs mailing list