[Therion-cs] Vypocet delky jeskyne

Martin Sluka martinsluka na mac.com
Středa Únor 1 11:26:12 CET 2012


Tuná to všetko je:

code tex-map
\legendwidth=20cm
#\legendtextcolor={\color[0 0 100]}
\legendtextsize={\size[16]}
\legendtextheadersize={\size[40]}

 \legendcontent={%
  \hsize=\legendwidth
  \color[0 0 0]\the\legendtextcolor
% \ifnortharrow\vbox to 0pt{\line{\hfil\northarrow}\vss}\fi
  \edef\tmp{\the\cavename} \ifx\tmp\empty \else
   {\the\legendtextheadersize\the\cavename}\vskip1cm
  \fi
 % \ifscalebar\scalebar\vskip1cm\fi
  {\rightskip=0pt plus 3em\parskip=3bp
   \edef\tmp{\the\comment} \ifx\tmp\empty \else
    {\the\legendtextsize\the\comment} \par\medskip
   \fi
   \everypar{\hangindent=2em\hangafter=1}
   \edef\tmp{\the\cavelength} \ifx\tmp\empty \else
    {\the\legendtextsize\si\the\cavelengthtitle: \ss\the\cavelength 
\par}
   \fi
   \edef\tmp{\the\cavedepth} \ifx\tmp\empty \else
    {\the\legendtextsize\si\the\cavedepthtitle: \ss\the\cavedepth 
\par}
   \fi
   \edef\tmp{\the\exploteam} \ifx\tmp\empty \else
    {\the\legendtextsize\si\the\explotitle:
\ss\the\exploteam\quad\si\the\explodate\par}
   \fi
   \edef\tmp{\the\topoteam} \ifx\tmp\empty \else
    {\the\legendtextsize\si\the\topotitle:
\ss\the\topoteam\quad\si\the\topodate\par}
   \fi
   \edef\tmp{\the\cartoteam} \ifx\tmp\empty \else
    {\the\legendtextsize\si\the\cartotitle:
\ss\the\cartoteam\quad\si\the\cartodate\par}
   \fi
   \edef\tmp{\the\copyrights} \ifx\tmp\empty \else
    {\the\legendtextsize\ss\the\copyrights\par}
   \fi
  }
  \formattedlegend
  \color[0 0 0]
}

\def\maplayout{
  \legendbox{75}{65}{NW}{\the\legendcontent}
  \legendbox{18.95}{90}{N}{\northarrow}
  \legendbox{18.95}{80}{N}{\scalebar}
}

code metapost
#Thomas Holder North Arrow 2

  def s_northarrow (expr rot) =
   begingroup
    interim defaultscale:=0.7; % scale your north arrow here
    T:=identity scaled defaultscale rotated -rot;
    interim linecap:=squared;
     interim linejoin:=rounded;
    thfill (-.5cm,-.1cm)--(0,2.5cm)--(.5cm,-.1cm)--cycle;
    pickup pencircle scaled (0.08cm * defaultscale);
    thdraw (0,0)--(0,-2.5cm);
    pickup pencircle scaled (0.16cm * defaultscale);
    p:=(0.4cm,0.6cm);
    thdraw ((p--(p yscaled -1)--(p xscaled -1)--(p scaled -1)) 
shifted (0,-1.0cm));
    label.rt(thTEX("mg") scaled 1.6, (.6cm,-1.6cm)) transformed T;
   endgroup;
  enddef;

  #Thomas Holder merítko 2

   def s_scalebar (expr l, units, txt) =
   begingroup
    interim warningcheck:=0;
    tmpl:=l / Scale * cm * units / 2;
    tmpx:=l / Scale * cm * units / 5;
    tmph:=5bp; % bar height
   endgroup;
   pickup PenC;
   #Adjusted to make lines not stick out: 0.25*u/10,0 is half 
thickness of PenC
   draw (-tmpl+0.25*u/10,0)--(tmpl-0.25*u/10,0);
   draw (tmpl-0.25*u/10,-tmph)--(-tmpl+0.25*u/10,-tmph);
   p:=(0,0)--(tmpx,0)--(tmpx,-tmph)--(0,-tmph)--cycle;
   for i:=-2.5 step 2 until 2:
    fill p shifted (i * tmpx,0);
   endfor;
   begingroup
    interim labeloffset:=3.5bp;
    for i:=0 step (l/5) until (l-1):
     tmpx:=tmpl * (i * 2 / l - 1);
     label.bot(thTEX(decimal (i)),(tmpx,-tmph));
    endfor;
    label.bot(thTEX(decimal (l) & "\thinspace" & txt),(tmpl,-tmph));
    label.top(thTEX("Generované merítko 1 : " & decimal 
(Scale*100)),(0,0));
   endgroup;
  enddef;
endcode

#enddef;

 endlayout
On 1.2.2012, at 10:36, herich na speleodd.sk wrote:

> ak z jedného survey nie je použitý ani jeden bod v th2, v 2d mape 
> nie je dĺžka zarátaná. V table (html) je ale dĺžka už 
> celková, všetkých survey.
> Iný prípad som nezaznamenal.
> Ja som sa chcel opýtať, ak chcem __úplne vyhodiť legendu___, 
> prípadne zachovať len mierku a strelku, je na to nejaký nástroj ? 
> Lebo budem potrebovať na DJS zložitú legendu v niekoľkých 
> stĺpcoch, čiastkovými dĺžkami apod. Vložím teda pdf z 
> Photoshopu s legendou. Tiež napr. je problém s automatickou 
> legendou ak názov jaskyne je dlhší, lebo sa prekrýva so strelkou 
> severu.
> ďakujem
>
>
>
> Citát Stacho Mudrak <s.m na group-s.sk>:
>
>> Tento pripad moze nastat, ak sa nejake polygony nenachadzaju v 
>> mape. Teda
>> ak tam chybaju nejake body z celkoveho polygonu. Ale udaj o dlzke 
>> sa da
>> prepisat v layoute tusim nejak takto:
>>
>> code tex-map
>> \cavelength{123\thinspace{}m}
>> endcode
>>
>> S.
>>
>> On 31 January 2012 20:43, Luděk Vlk <l.vlk na chromservis.cz> wrote:
>>
>>> Dobnry vecer,****
>>>
>>> ** **
>>>
>>> Jak Therion pocita v 2D zobrazeni (při exportu do PDF) delku 
>>> jeskyne. Ve
>>> statistice jeskyni (HTML) mi vychazi delka o 19 m delsi a nemohu se
>>> dopocitat, kde rozdil vznika.****
>>>
>>> ** **
>>>
>>> S pozdravem****
>>>
>>> Ludek Vlk****
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Therion-cs mailing list
>>> Therion-cs na speleo.sk
>>> http://mailman.speleo.sk/mailman/listinfo/therion-cs
>>>
>>>
>>
>
>
> _______________________________________________
> Therion-cs mailing list
> Therion-cs na speleo.sk
> http://mailman.speleo.sk/mailman/listinfo/therion-cs
More information about the Therion-cs mailing list