<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;" class="">To, ako to Paľo popísal funguje.<div class=""><br class=""></div><div class="">ALE!</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Therion je založený na menných priestoroch. To znamená, že každý survey je zároveň menný priestor. Preto môžu byť v dvoch surveyoch (jaskyniach, častiach jaskýň) rovnaké mená bodov, označenia scrapov a podobne, ale preto, lebo sú v rôznych menných priestoroch, tak sa nič nedeje a Therion ich správne rozozná.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Podminkou je, že z vyššieho menného priestoru „voláme" príslušné objekty (body, scrapy, čiary, body čiar, mapy) celou cestou, tak ako to je v Paľovej odpovedi.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Príkaz input neurobí nič iné, iba prekopíruje príslušny textový súbor na miesto, kde je ten input. Môžeš si to vyskúšať.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Takže pokiaľ by tie inputy neboli uzatvorené vo vyššom survey, tak sa to stane vo chvíli, keď sa použije input na dotyčný súbor na vyššej úrovni a uvedené príkazy sa automaticky stanú súčasťou menného priestoru vyššieho survey. </div><div class=""><br class=""></div><div class="">Lenže sa tým veľmi zneprehľadní štruktúra dát.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Uvedený súbor by nemusel mať koncovku th, ale kľudne .thc, tak ako sa to používa pre pomocné súbory v Therione. Príkaz: „source xxxx.thc“ v thconfigu by fungoval rovnako ako „<a href="http://sourcexxx.th" class="">source xxx.th</a>“ alebo "source „xxx.th2“</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Menné priestory sú základný princíp, na ktorom je celý Therion postavený. Riešia sa tým problémy (prípadné konflikty) s menami bodov a ďaľších objektov.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Martin Sluka</div><div class=""><br class=""></div><div class=""><br class=""><div><br class=""><blockquote type="cite" class=""><div class="">23. 5. 2019 v 9:15, Pavel Herich <<a href="mailto:herich@speleodd.sk" class="">herich@speleodd.sk</a>>:</div><br class="Apple-interchange-newline"><div class=""><div class="">Ahoj,<br class="">samozrejme nič netreba prekresľovať, príkaz je (aspoň tak to skús):<br class="">"join scrap1@survey1 scrap1@survey2". Ale si vyrob ďalší th súbor v adresári vyššom od tých dvoch jaskýň, kde napíšeš len<br class="">input <a href="http://stara.th" class="">stara.th</a><br class="">input <a href="http://nova.th" class="">nova.th</a><br class="">join scrap1@survey1 scrap1@survey2<br class="">equate bod1@survey1 bod1@survey2<br class=""><br class="">Môžeš to celé dať pod nový survey, napr. "survey system" lepšie sa to potom manažuje na ďalšej, vyššej úrovni, ale nemusíš.<br class="">P.<br class=""><br class=""><br class="">Dňa 2019-05-23 09:02 Matej Ševčík napísal(a):<br class=""><blockquote type="cite" class="">Ahojte<br class="">Mám otázku, mám situáciu, že mám nakreslenú mapu jaskyne v th2<br class="">(stará.th2) objavili sme však vedľa nej novú jaskyňu, ktorú sme<br class="">zamerali a zakreslil som ju do Therionu (nová.th2). Jaskyne sme<br class="">následne prepojili.<br class="">Moja otázka znie, dajú sa spojiť tieto th2 mapy (stará a nová)<br class="">dokopy tak aby mi vznikla kompletná mapa oboch jaskýň? Rozumiem,<br class="">že ako prvé, treba samozrejme doplniť najmä polygóny v .th file,<br class="">ale existuje nejaký príkaz na spájanie th2 súborov? Alebo to<br class="">všetko musím pracne, ručne a nanovo prekresľovať do jedného z<br class="">už existujúcich th2 súborov (nová, alebo stará).<br class="">Pýtam sa preto, lebo neviem sa dopátrať relevantnej informácie.<br class="">Ďakujem<br class="">Matej<br class="">_______________________________________________<br class="">Therion-cs mailing list<br class=""><a href="mailto:Therion-cs@speleo.sk" class="">Therion-cs@speleo.sk</a><br class="">https://mailman.speleo.sk/listinfo/therion-cs<br class=""></blockquote>_______________________________________________<br class="">Therion-cs mailing list<br class=""><a href="mailto:Therion-cs@speleo.sk" class="">Therion-cs@speleo.sk</a><br class="">https://mailman.speleo.sk/listinfo/therion-cs<br class=""></div></div></blockquote></div><br class=""></div></body></html>