<html><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; "><br><div><div>On 9.3.2012, at 17:45, <a href="mailto:herich@speleodd.sk">herich@speleodd.sk</a> wrote:</div><br><blockquote type="cite">   preto bude použité calibrate ..<br></blockquote><div><br></div>nejde to rovno s tými súradnicami? Keď ich prepíšeš do počítača, tak ich pošli ;o)</div><div><br></div><div><br><blockquote type="cite">   Morphingu sa tiež zásadne vyhýbam pri kreslení podľa meračského zápisníku (ak sa nepoužil distox + počítač v diere) sú vždy veľké deformácie, ktoré vyzerajú zle v pdf mape a nezodpovedajú predstavám. Ideálne je polygón podkladať v .xvi --<br>export map -output jaskyna.xvi<br>    Pri veľkých okruhoch je to skvelá vec, lebo napr. 5 m chyba na 800 m okruhu sa vyskytne občas a je škoda jaskyňu ručne kriviť..<br>  Inak, neviem, či už vec existuje (možno GIS?), možnosť exportovať tabuľku so súradnicami každého jedného bodu v jaskyni ..? .. lebo si predstavme, že na konci ťahu dlhého 785 polygónov budem potrebovať súradnicu bodu, na určenie polohy nového vchodu.. to ani s tabuľkami v exceli sa nedorátam :) Ide to aj nožne samozrejme- natiahnuť si fiktívny ťah od fix na ten bod 786, prirovnávať ,, až sa nezhodnú a potom len rátať ten fiktívny ťah.,, no to by Martin nesúhlasil.</blockquote><br></div><div>No, OpenOffice tabuľka má cez milión riadkov, ...</div><br><div><div>SQL export</div><div>SQL export makes it easy to get very detailed and subtle information about centreline.</div><div>It is a text  le starting with tables declaration (where `?' stands in the following listing</div><div>for a maximal value required by the column data)</div><div>create table SURVEY (ID integer, PARENT_ID integer,</div><div>NAME varchar(?), FULL_NAME varchar(?), TITLE varchar(?));</div><div>create table CENTRELINE (ID integer, SURVEY_ID integer,</div><div>TITLE varchar(?), TOPO_DATE date, EXPLO_DATE date,</div><div>LENGTH real, SURFACE_LENGTH real, DUPLICATE_LENGTH real);</div><div>55</div><div>create table STATION (ID integer, NAME varchar(?),</div><div><b>SURVEY_ID integer, X real, Y real, Z real);</b></div><div><br></div></div><div>A máš to ;o)</div><div><br></div><div>Vyexportovať 3D pre Survex a:</div><div><br></div><div><div><b>3dtopo</b>s</div><div>Name</div><div>3dtopos—produce a .pos file from a .3d file</div><div>12</div><div>Survex 1.2.2 Manual</div><div>Synopsis</div><div><b>3dtopos [options] {.3d file} [.pos file]</b></div><div>Description</div><div>3dtopos takes a .3d file and produces a .pos file which contains a list of all the stations with coordinates</div><div>(ordered x,y,z [East, North, Up]) and complete names.</div><div><br></div><div>Ešte?</div><div><br></div><div>m.</div><div><br></div></div></body></html>