<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2">
<META content="MSHTML 6.00.6000.16544" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Ahoj,</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>při pokusu ulehčit si práci - dle nápovědy - 
stiskem Ctrl L na mne vyskočily chyby uvedené v připojených souborech. Od té 
chvíle Therion na všechny pokusy pokračovat dál reagoval stejnou chybou. Dokonce 
nešel ani korektně zavřít a musel jsem ho odstřelit ve správci úloh. Chyba se 
opakuje i po restartu PC. OS Win XPh.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Uzel 1-02 Tetín</FONT></DIV></BODY></HTML>