<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2">
<META content="MSHTML 6.00.2900.3199" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Ahoj,</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>dělám teď mapu kde část byla měřená klasicky ve 
stupních a u části lokality byl použit gradový kompas i gradový sklonoměr. no a 
můj problém je jak to prakticky zapsat do definice survey</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>lze to napsat takto?</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2># začínám ve stupních</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>    data normal from to length 
compass clino<BR>       6    
7   6.46 288     3  
<BR>       7    8  12.1  
328    -8  <BR>
<DIV><FONT face=Arial size=2># pokračuji pro kompas a sklonoměr v 
gradech?</FONT></DIV></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>       units compass 
grad<BR>       units clino 
grad<BR>       
<BR>       1    2   
6.05   0    -2<BR>       
2    3   8    374    
15     </FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2># no a jak pokračovat ve stupních?</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Dík</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Uzel</FONT></DIV></DIV></BODY></HTML>