[Therion-cs] nazov v legende

herich na speleodd.sk herich na speleodd.sk
Čtvrtek Prosinec 18 12:36:25 CET 2014


Čítať asi viem, len s pochopením textu je niekedy problém. Hovoríš 
často v hádankách, tentoraz som pochopil a skutočne to funguje.
Ďakujem
Paľo


Citát Martin Sluka <martinsluka na mac.com>:

> Nevieš čítať:
>
> definícia je súčasťou layoutu, legenda nie je.
>
> m.
>
>
> 18. 12. 2014 v 10:53, herich na speleodd.sk:
>
>> Martin,
>> napísané to tam je, a zdá sa mi, že úplne rovnako, ako som to tu vložil..
>>
>> Pripájam definíciu i s pokusom ju pomenovať, vyhadzuje dole 
>> uvedené, pokiaľ to je vnútri Code metapost. Ak vonku (v Thbooku je 
>> ulož ich "anywhere in configuration file"),, je z toho len error. 
>> Možno len neviem nájsť to Anywhere..
>>
>> Každopádne ďakujem
>> Paľo
>>
>>
>> def PenODTAZ = pencircle scaled (0.4*u/10) enddef;
>>
>>
>> def l_u_odtazene (expr Path) =
>> T:=identity;
>> pickup PenODTAZ;
>> draw Path dashed evenly scaled (1.7 * optical_zoom);
>> enddef;
>>
>>
>> initsymbol("l_u_odtazene");
>>
>>
>> def l_u_odtazene_legend =
>> 	l_u_odtazene(((.2,.2) -- (.8,.8)) inscale)
>> enddef;
>>
>>
>> text en "line u:odtazene" "Odtazenepriestory"
>>
>>
>>
>>
>> ####################### metapost log file ########################
>> This is MetaPost, version 1.209 (kpathsea version 5.1.0) (mem=mpost 
>> 2010.01.31) 18 DEC 2014 10:46
>> **data.mp
>> (./data.mp [4001] [4002] [4003] [4004] [4005] [4006] [4007] [4008] 
>> [4009] [4010
>> ] [4011] [4012]
>> [4013]
>> ! A statement can't begin with `text'.
>> <to be read again>
>>          text
>> l.5603 text
>>      en "line u:odtazene" "Odtazenepriestory"
>> I was looking for the beginning of a new statement.
>> If you just proceed without changing anything, I'll ignore
>> everything up to the next `;'. Please insert a semicolon
>> now in front of anything that you don't want me to delete.
>> (See Chapter 27 of The METAFONTbook for an example.)
>>
>> ! Extra tokens will be flushed.
>> <to be read again>
>>          text
>> l.5603 text
>>      en "line u:odtazene" "Odtazenepriestory"
>> I've just read as much of that statement as I could fathom,
>> so a semicolon should have been next. It's very puzzling...
>> but I'll try to get myself back together, by ignoring
>> everything up to the next `;'. Please insert a semicolon
>> now in front of anything that you don't want me to delete.
>> (See Chapter 27 of The METAFONTbook for an example.)
>>
>>>> Path
>> ! Improper `addto'.
>> <to be read again>
>>          withpen
>> draw->...:also(EXPR0)else:doublepath(EXPR0)withpen
>>                         .currentpen.fi._op_
>> <to be read again>
>>          dashed
>> l.5607 draw Path dashed
>>            evenly scaled (8 * optical_zoom);
>> This expression should have specified a known path.
>> So I'll not change anything just now.
>>
>> ! Extra tokens will be flushed.
>> <to be read again>
>>          enddef
>> l.5608 enddef
>>       ;
>> I've just read as much of that statement as I could fathom,
>> so a semicolon should have been next. It's very puzzling...
>> but I'll try to get myself back together, by ignoring
>> everything up to the next `;'. Please insert a semicolon
>> now in front of anything that you don't want me to delete.
>> (See Chapter 27 of The METAFONTbook for an example.)
>>
>> [4014]
>> [Warning: undefined symbol `l_waterflow_conjectural_UIS']
>> [Warning: undefined symbol `l_waterflow_intermittent_UIS']
>> [Warning: undefined symbol `p_station_fixed_SKBB']
>> [Warning: undefined symbol `p_station_natural_SKBB']
>> [Warning: undefined symbol `p_station_fixed_SKBB'] [1]
>> [Warning: scrap outline intersects itself in scrap 
>> kralovianska_j_v_sokole2 na kra
>> lovianska_j_v_sokole.index] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
>> [Warning: scrap outline intersects itself in scrap 
>> kralovianska_j_v_sokole1 na kra
>> lovianska_j_v_sokole.index]
>> [Warning: scrap outline intersects itself in scrap 
>> kralovianska_j_v_sokole1 na kra
>> lovianska_j_v_sokole.index] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
>> [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]
>> [Warning: scrap outline intersects itself in scrap 
>> kralovianska_j_v_sokole5 na kra
>> lovianska_j_v_sokole.index] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] 
>> [38] [39]
>> [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]
>> [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] (./mptextmp.mp) (./mptextmp.mp)
>> (./mptextmp.mp) (./mptextmp.mp) (./mptextmp.mp) (./mptextmp.mp) 
>> [62] [63] [64]
>> [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79]
>> [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94]
>> [95] )
>>
>> Here is how much of MetaPost's memory you used:
>> 1428 strings out of 1638
>> 14786 string characters out of 26823
>> 106089 words of memory out of 1500000
>> 1410 symbolic tokens out of 16384
>> 12i,75n,41p,967b,5f stack positions out of 300i,84n,5000p,1187b,15f
>> 350 string compactions (moved 4693030 characters, 399294 strings)
>> 109 output files written: data.1 .. data.4014
>>
>> #################### end of metapost log file ####################
>> C:\Program Files (x86)\Therion\therion.exe: error -- metapost exit code -- 2
>> writing xtherion file ... done
>>
>>
>>
>> Citát Martin Sluka <martinsluka na mac.com>:
>>
>>> Veď je to mpresne popísané v ThBooku na konci v Samples.
>>>
>>> m.
>>>
>>>
>>> 18. 12. 2014 v 1:49, herich na speleodd.sk:
>>>
>>>> Ahojte,
>>>> na wiki som našiel toto:
>>>>
>>>> code metapost
>>>> def l_u_rope (expr P) =
>>>> 	T:=identity;
>>>> 	pickup pensquare scaled (1.0*u/10);
>>>> 	if known colour_rope: thdraw P withcolor colour_rope; else: 
>>>> thdraw P withcolor 0.1black+0.5white;
>>>> 	fi;
>>>> 	pickup PenC;
>>>> 	thdraw P dashed dashpattern(on 1bp off 2bp on 1bp off 2bp);
>>>> enddef;
>>>>
>>>> initsymbol("l_u_rope")
>>>>
>>>> def l_u_rope_legend =
>>>> 	l_u_rope(((.2,.2) -- (.8,.8)) inscale)
>>>> enddef;
>>>> endcode
>>>>
>>>> pod tým napísané:
>>>> Need to add next line to all thconfig files to define legend text 
>>>> for the new custom rope symbol
>>>>
>>>> text en "line u:rope" "rope" #text to appear in legend
>>>>
>>>>
>>>> No problém je, že kdekoľvek vložím ten riadok, vypíše error alebo 
>>>> výsledok bude bezo zmeny.
>>>> V zásade mi ide o pomenovanie nového prvku (u:niečo) v legende.
>>>> pri takejto definícii:
>>>>
>>>> def l_u_priecny (expr Path) =
>>>> T:=identity;
>>>> pickup PenC;
>>>> draw Path dashed evenly scaled (0.5 * optical_zoom);
>>>> enddef;
>>>> endcode
>>>>
>>>>
>>>> čo mám doplniť, aby sa v legende zobrazilo za značkou "Priečny rez" ?
>>>> Ďakujem
>>>> Paľo
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> Therion-cs mailing list
>>>> Therion-cs na speleo.sk
>>>> http://mailman.speleo.sk/mailman/listinfo/therion-cs
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Therion-cs mailing list
>>> Therion-cs na speleo.sk
>>> http://mailman.speleo.sk/mailman/listinfo/therion-cs
>>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Therion-cs mailing list
>> Therion-cs na speleo.sk
>> http://mailman.speleo.sk/mailman/listinfo/therion-cs
>
> _______________________________________________
> Therion-cs mailing list
> Therion-cs na speleo.sk
> http://mailman.speleo.sk/mailman/listinfo/therion-cs
>

More information about the Therion-cs mailing list