[Therion-cs] surface - calibracia obrazka

Martin Sluka martinsluka na mac.com
Sobota Březen 20 09:46:49 CET 2010


Z thbooku: 

bitmap <filename> <calibration> ◃ scanned topographical map.
calibration may have two forms:
1. [X1 Y1 x1 y1 X2 Y2 x2 y2 [units]], where upper case X/Y variables are picture
coordinates (pixels; lower-left corner is 0 0), lower-case x/y variables are real
coordinates. Optional units apply to real coordinates (metres by default).
2. [X1 Y1 station1 X2 Y2 station2], where upper case X/Y variables are picture
coordinates and station1 and station2 are survey stations names.

Bitmapa <názov> <kalibrácia> ◃ vyšetřen topografické mapy.
kalibračním může mít dvě podoby:
1. [X1 Y1 x1 y1 X2 R2 x2 r2 [] jednotek, kde horní případě X/Y ukazatele jsou obraz
souřadnice (pixely, dolní-levá rohu je 0 0), nižší-případ x/y ukazatele jsou skutečné
souřadnice. Dobrovolné jednotky se na skutečné souřadnice (v metrech standardně).
2. [X1 Y1 station1 X2 R2 station2], kde horní případě X/Y ukazatele jsou obraz
souřadnice a station1 a station2 průzkumu jsou názvy stanic. 
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://mailman.speleo.sk/pipermail/therion-cs/attachments/20100320/7b0a7f36/attachment.html>


More information about the Therion-cs mailing list